Zincir Marketlerdeki Fiyatları Karşılaştırabileceksiniz

Photo of author

By admin

Türkiye’de uzun zamandır tartışılan konulardan bir tanesi zincir marketler. Ülke genelinde yüzlerce şubeye sahip olan bu marketler, geçmişte iş birliği yapmakla suçlanıp, soruşturma geçirmişlerdi. Bu soruşturmanın iş birliğini ve fiyat artışlarını engelleyeceği düşünülmüş olsa da böyle bir şey olmadı.

Şimdiyse hükümetten konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir düzenlemeye göre yurt genelinde 200’ün üzerinde şubesi bulunan zincir marketler, sattıkları ürünlerin fiyatlarını Ticaret Bakanlığı’nın veri tabanına ekleyecekler. Bu sistem ile vatandaş, zincir marketler arasındaki fiyat farklarını kendi gözleri ile görebilecek.

Zincir marketler için yeni bir düzenleme getirildi!

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Veri paylaşımı

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sistemin detayları, vatandaşların fiyatları nereden kontrol edeceği gibi detaylar henüz sunulmuş değil. Bakanlık, konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığında zincir marketlere bildirecek ve sisteme verilerin girilmesini talep edecek. Veri tabanı oluşturulduğunda ise vatandaşın erişimine açılacak.

Yorum yapın

hivevape.com mcswizzlespuff.com vozol puff time